Select Page

Trends in wonen 2015 – 2016

49.95

De consument is de laatste jaren veranderd. De crisis en de opkomst van internet als informatie- en aankoopkanaal zijn hier in belangrijke mate debet aan. Grote vraag is in hoeverre ingezette trends en ontwikkelingen zich de aankomende jaren verder voortzetten. Die prognose is het beste te bepalen door de jongste generatie te volgen… de Millennials. In dit rapport verschaft Qudata meer inzicht in de hedendaagse én de toekomstige woonconsument.

Beschrijving

De consument is de laatste jaren veranderd. De crisis en de opkomst van internet als informatie- en aankoopkanaal zijn hier in belangrijke mate debet aan. Grote vraag is in hoeverre ingezette trends en ontwikkelingen zich de aankomende jaren verder voortzetten. Die prognose is het beste te bepalen door de jongste generatie te volgen… de Millennials.

Is de woonconsument anno 2015 zo anders dan pakweg 10 jaar geleden? Volgens retaildeskundige Jan Kessel niet echt, alleen verloopt het oriëntatieproces anders. In dit rapport verschaft Qudata meer inzicht in de hedendaagse én de toekomstige woonconsument.

Trends worden ontdekt of bedacht door trendwatchers en de bedrijven waarvoor zij werken. Maar een trend wordt pas echt een trend als het wordt opgepakt door de grote massa ofwel de consument.

Qudata voert al sinds 2010 onderzoeken uit onder duizenden woonconsumenten. Jaarlijks wordt hen gevraagd aan te geven wat de belangrijkste woontrends zijn. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn verwerkt in het totale rapport Woontrends 2015/2016. Hieruit zijn vijf onderwerpen te distilleren, die ook in drie afzonderlijke rapporten worden gepubliceerd.

Trends in wonen 2015 geeft inzicht in de woonconsument en de kracht van een woonmerk.